Thứ bảy, 22/6/2019, 0:0
Lượt đọc: 996

Lịch công tác từ 24/06/2019 đến 30/06/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ 24 tháng 6 năm 2019 đến 30 tháng 6 năm 2019

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

24/6

- Các trường TH, THCS xem danh sách đã nộp kế hoạch tuyển sinh lớp 1, lớp 6 trên Cổng TTĐT (Nhấn tại đây). Ghi chú: các trường chưa nộp gửi file về PGD qua mail: phonggiaoducquan3@yahoo.com (văn bản có số công văn)

- Các trường MN, TH, THCS và đơn vị trực thuộc phổ biến Hội thi trực tuyến: Tìm hiểu 50 năm thực hiện "Di chúc" và 70 năm bài báo "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Cổng TTĐT (pgdquan3.hcm.edu.vn, tại mục thi trắc nghiệm trực tuyến hoặc nhấn tại đây)

- Các trường MN ngoài công lập và nhóm, lớp độc lập tư thục nộp kế hoạch hè (theo mẫu) bằng VĂN BẢN về PGD tổ MN (Cô Thảo nhận)

- Các trường chưa gửi dữ liệu EMIS cuối năm và trên trang csdl.moet.edu.vn, gồm:

+ MN: Hải Yến, TĐ Đất Việt, Việt Úc, Hạt Đậu Nhỏ, QTTP Tuổi Thơ, HV Toàn Cầu, Hu Ray, Thiên Nhiên, Cao cấp Sài Gòn;

+ NT: Vườn Tuổi Thơ, 575/21, Phương Hồng, 157 HBT, Hương Sen, 16/6 TQD, Hoa Hồng, Hoa Mặt Trời.

+ TH: Trần Quốc Thảo, Trương Quyền.

- Các trường chưa gửi dữ liệu báo cáo đội ngũ cuối năm và trên trang csdl.moet.edu.vn, gồm:

+ MN: 3, 6A, Sương Mai, Sân Lá Cọ, Hải Yến, Phát triển Châu Á, Ánh Dương, TĐ Đất Việt, Việt Úc, Hạt Đậu Nhỏ, Bé Ong Sài Gòn, HV Đầu Tiên, QTTP Tuổi Thơ, Ngôi Nhà Trẻ Thơ, HV Toàn Cầu, Hu Ray, Tây Úc, Ngôi Nhà Bé Thơ, Tuệ Đức, Thiên Nhiên, Fosco, Bàn Tay Thiên Thần, Cao Cấp Sài Gòn,

+ NT: Vườn Tuổi Thơ, 575/21, Phương Hồng, 157 HBT, Hương Sen, 16/6 TQD, Hoa Hồng, Hoa Mặt Trời, 195/94 TVĐ.

+ TH: Trần Quốc Thảo, Trương Quyền, Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Việt Hồng, Trần Văn Đang.

- Các trường chưa gửi dữ liệu báo cáo đội ngũ cuối năm - Chuẩn nghề nghiệp Giáo viên và trên trang csdl.moet.edu.vn, gồm:

+ MN: 1, 4A, 6, 6A, 7A, TT8, 9, 12, 13, Sương Mai, Thiên Thanh, Mai Anh, Binh Minh, Sân Lá Cọ, Hải Yến, PT Châu Á, Ánh Dương, TĐ Đất Việt, Việt Úc, Hạt Đậu Nhỏ, Bé Ong Sài Gòn, Trẻ Em Toàn Cầu, HV Đầu Tiên, QT Ngôi Sao Sáng, QTTP Tuổi Thơ, Ngôi Nhà Trẻ Thơ, HV Toàn Cầu, Hu Ray, TĐ Việt, Ngôi Nhà Bé Thơ, Tuệ Đức, Thiên Nhiên, Fosco, Bàn Tay Thiên Thần, Cao Cấp Sài Gòn;

NT: Vườn Tuổi Thơ, 575/21, Phương Hồng, 157 HBT, Hương Sen, 16/6 TQD, Hoa Hồng, Hoa Mặt Trời, 195/94 TVĐ, Tân Đức.

Ghi chú: Các cụm trưởng, hướng dẫn viên nhóm trẻ nhắc các đơn vị báo cáo gấp.

Thứ Ba

25/6

- Các trường THCS nộp báo cáo tự đánh giá về PGD.

- Hạn chót các trường THCS gửi File danh sách học sinh lớp 6 tham gia hội thi Olympiad Toán về PGD qua mail: phonggiaoducquan3@yahoo.com

- Kiểm tra hoạt động hè ở các cơ sở mầm non

 

Thứ Tư

26/6

- Kiểm tra hoạt động hè ở các cơ sở mầm non

 

Thứ Năm

27/6

- Kiểm tra hoạt động hè ở các cơ sở mầm non

 

Thứ Sáu

28/6

- Kiểm tra hoạt động hè ở các cơ sở mầm non.

- Các trường MN (CL-NCL) nộp quyển báo cáo tự đánh giá theo Thông tư 19/BGDĐT về PGD tổ MN (Cô Thảo nhận) 

 

Thứ Bảy

29/6

 

 

Chủ Nhật

30/6

 

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87