Thứ bảy, 19/6/2021, 9:0
Lượt đọc: 584

Lịch công tác từ 21/06/2021 đến 27/06/2021

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 21 tháng 6 năm 2021 đến ngày 27 tháng 6 năm 2021

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

21/6

- Hạn chót các trường THCS báo cáo các nội dung Giao lưu hợp tác quốc tế trong GDPT từ năm 2018 – 2021 trực tiếp theo đường link: http://bit.ly/HTQTGDPT. Ghi chú: trước khi bấm nộp báo cáo, thầy cô copy nội dung báo cáo và gửi qua email: ltnchi.q3@hcm.edu.vn

- Các trường THCS có học sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 tiếp tục cập nhật danh sách học sinh thuộc diện F0, F1, F2, F3 tại: https://tinyurl.com/BC-HSL9duthiTS10

- Các trường THCS có giáo viên tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 tiếp tục cập nhật danh sách giáo viên thuộc diện F0, F1, F2, F3 tại đây: https://tinyurl.com/BC-GVthamgiaTS10

Thứ Ba

22/6

- 9g00: các trường TH, THCS sử dụng tài khoản Admin của trường đăng nhập tại trang: http://webinar.k12online.vn để thử đường truyền họp trực tuyến Hội thảo cung ứng SGK, thiết bị dạy học và bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK lớp 1, 2, 6 năm học 2021-2022 (theo công văn số 1799/SGDĐT-TH ngày 18/6/2021)

 

Thứ Tư

23/6

 

- 13g30: các trường TH, THCS sử dụng tài khoản Admin của trường đăng nhập tại trang: http://webinar.k12online.vn để họp trực tuyến (chính thức) Hội thảo cung ứng SGK, thiết bị dạy học và bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK lớp 1, 2, 6 năm học 2021-2022 (theo công văn số 1799/SGDĐT-TH ngày 18/6/2021).

Ghi chú: Mỗi trường là 1 điểm cầu – thành phần tham dự gồm tất cả Ban Giám hiệu; đăng nhập trước 60 phút.

Thứ Năm

24/6

 

 

Thứ Sáu

25/6

 

 

Thứ Bảy

26/6

 

 

Chủ Nhật

27/6

 

 

 

88