Chủ nhật, 15/8/2021, 17:9
Lượt đọc: 535

Lịch công tác từ 16/8/2021 đến 22/8/2021

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 16 tháng 8 năm 2021 đến ngày 22 tháng 8 năm 2021

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

16/8

-7g30: Tham dự tập huấn trực tuyến hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đối với CBQL-GVMN do Bộ GD&ĐT tổ chức (Thành phần tham dự theo thư mời).

- Các trường THCS thực hiện tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên năm học 2021-2022 theo lịch của SGD (xem tại đây)

- 8g00: Tham dự tập huấn Đề án Tin học cấp tiểu học trực tuyến của Sở GD&ĐT tổ chức Module 1 (Thành phần tham dự: Danh sách đính kèm)

-13g30: Tham dự tập huấn trực tuyến hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đối với CBQL-GVMN do Bộ GD&ĐT tổ chức (Thành phần tham dự theo thư mời).

- 14g00: Tham dự tập huấn Đề án Tin học cấp tiểu học trực tuyến của Sở GD&ĐT tổ chức Module 1 (Thành phần tham dự: Danh sách đính kèm)

 

Thứ Ba

17/8

-7g30: Tham dự tập huấn trực tuyến hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đối với CBQL-GVMN do Bộ GD&ĐT tổ chức (Thành phần tham dự theo thư mời).

- 8g00: Tham dự tập huấn Đề án Tin học cấp tiểu học trực tuyến của Sở GD&ĐT tổ chức Module 2 (Thành phần tham dự: Danh sách đính kèm)

-13g30: Tham dự tập huấn trực tuyến hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đối với CBQL-GVMN do Bộ GD&ĐT tổ chức (Thành phần tham dự theo thư mời).

- 14g00: Tham dự tập huấn Đề án Tin học cấp tiểu học trực tuyến của Sở GD&ĐT tổ chức Module 2 (Thành phần tham dự: Danh sách đính kèm)

Thứ Tư

18/8

-8g00: Tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021 triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với Giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT tổ chức (Thành phần tham dự theo thư mời).

- 8g00: Tham dự tập huấn Đề án Tin học cấp tiểu học trực tuyến của Sở GD&ĐT tổ chức Module 2 (Thành phần tham dự: Danh sách đính kèm)

-13g30: Tham dự tập huấn trực tuyến hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đối với CBQL-GVMN do Bộ GD&ĐT tổ chức (Thành phần tham dự theo thư mời).

- 14g00: Tham dự tập huấn Đề án Tin học cấp tiểu học trực tuyến của Sở GD&ĐT tổ chức Module 2.

Thứ Năm

19/8

-7g30: Tham dự tập huấn trực tuyến hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đối với CBQL-GVMN do Bộ GD&ĐT tổ chức (Thành phần tham dự theo thư mời).

- 7g30: Tham dự tập huấn trực tuyến chuyên đề hè 2021 cấp tiểu học của Sở GD&ĐT tổ chức (Thành phần tham dự: Hiệu trưởng,, Phó Hiệu trưởng, Khối trưởng chuyên môn Lớp 1, 2)

- 9g30: Tham dự tập huấn trực tuyến chuyên đề hè 2021 cấp tiểu học của Sở GD&ĐT tổ chức (Thành phần tham dự: Hiệu trưởng,, Phó Hiệu trưởng, Khối trưởng chuyên môn Lớp 1, 5)

- 8g00: Tham dự tập huấn Đề án Tin học cấp tiểu học trực tuyến của Sở GD&ĐT tổ chức Module 2.

-13g30: Tham dự tập huấn trực tuyến hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đối với CBQL-GVMN do Bộ GD&ĐT tổ chức (Thành phần tham dự theo thư mời).

- 14g00: Tham dự tập huấn trực tuyến chuyên đề hè 2021 cấp tiểu học của Sở GD&ĐT tổ chức (Thành phần tham dự: Hiệu trưởng,,các trường tiểu học)

- 14g00: Tham dự tập huấn Đề án Tin học cấp tiểu học trực tuyến của Sở GD&ĐT tổ chức Module 2.

 

Thứ Sáu

20/8

-7g30: Tham dự tập huấn trực tuyến hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đối với CBQL-GVMN do Bộ GD&ĐT tổ chức (Thành phần tham dự theo thư mời).

- 8g00: Tham dự tập huấn Đề án Tin học cấp tiểu học trực tuyến của Sở GD&ĐT tổ chức Module 2.

-13g30: Tham dự tập huấn trực tuyến hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đối với CBQL-GVMN do Bộ GD&ĐT tổ chức (Thành phần tham dự theo thư mời).

- 14g00: Tham dự tập huấn Đề án Tin học cấp tiểu học trực tuyến của Sở GD&ĐT tổ chức Module 2.

Thứ Bảy

21/8

- 8g00: Tham dự tập huấn Đề án Tin học cấp tiểu học trực tuyến của Sở GD&ĐT tổ chức Module 2.

- 14g00: Tham dự tập huấn Đề án Tin học cấp tiểu học trực tuyến của Sở GD&ĐT tổ chức Module 2.

Chủ Nhật

22/8

 

 

 

88