Thứ hai, 10/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 1253

Lịch công tác từ 10/02/2020 đến 16/02/2020

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 10 tháng 02 năm 2020 đến ngày 16 tháng 02 năm 2020

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

10/02

- (Nhắc lại) Kính gửi các đơn vị Mầm Non, Tiểu học, THCS báo cáo số liệu thực hiện Đề án "Tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học đến năm 2020, định hướng đến năm 2025" trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. (báo cáo trực tiếp vào đường dẫn trong văn bản).

- 14g00: Kính mời Hiệu trưởng các trường tiểu học tham dự Hội nghị giao ban Hiệu trưởng lần II tại Trường Tiểu học Trần Văn Đang

Thứ Ba

11/02

- Hội đồng chuyên môn cấp tiểu học các môn thực hiện việc nhận xét, đánh giá đề kiểm tra HKI.

- Các trường tiểu học tổ chức cho tổ chuyên môn họp thống nhất đề xuất chọn sách giáo khoa theo Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT về Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

- 16g00: Hạn chót các trường tiểu học gửi hồ sơ (file + văn bản) dự thi giáo viên giỏi tiểu học cấp thành phố về PGD. (Sau thời hạn trên xem như đơn vị không đăng ký tham gia). Đối với trường hợp 20 giáo viên đã gửi hồ sơ về SGD cần nộp gấp bản đánh giá chuẩn nghề nghiệp của giáo viên năm học 2018 – 2019 có Hiệu trưởng xác nhận

Thứ Tư

12/02

 

 

Thứ Năm

13/02

- Kính gửi Hiệu trưởng các đơn vị MN, TH, THCS (CL, NCL) và đơn vị trực thuộc về Báo cáo danh sách CB, GV, NV, HS đi và đến từ vùng có dịch ở trong nước (Nha Trang - Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa) theo mẫu đính kèm.

- Kính đề nghị các đơn vị khẩn trương báo cáo gấp, trước 11g00, ngày Thứ Năm 13/02/2020 - người nhận Thầy Hồng Thanh Trang, email: httrang.q3@tphcm.gov.vn - 0933.929.308.

Khẩn!!!
- Đề nghị các đơn vị cử người đến Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 nhận 20 decal về tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Corona của UBND Quận 3 (gặp C. Khoa để nhận).

Thứ Sáu

14/02

- Kính gửi Hiệu trưởng các đơn vị, để chuẩn bị cho công tác đón học sinh trở lại, theo chỉ đạo của UBND Quận 3, các đơn vị tuyên truyền công tác phòng chống dịch virus Corona bằng các poster cho học sinh tại các lớp (mỗi lớp 01 tờ, dán chỗ nào dễ thấy, dễ đọc) và trên bảng truyền thông của nhà trường để phụ huynh cùng biết phòng tránh. Những đơn vị nào còn thiếu poster dán cho lớp, đề nghị cử người đến Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 nhận thêm cho đủ, để thực hiện đúng yêu cầu của UBND Quận 3.

 

Thứ Bảy

15/02

 

 

Chủ Nhật

16/02

 

 

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87