Thứ hai, 5/7/2021, 18:17
Lượt đọc: 455

Lịch công tác từ 05/07/2021 đến 11/07/2021

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 05 tháng 7 năm 2021 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

05/7

 

 

Thứ Ba

06/7

 

 

Thứ Tư

07/7

- Thi tốt nghiệp THPT (lớp 12)

- Thi tốt nghiệp THPT (lớp 12)

Thứ Năm

08/7

- Thi tốt nghiệp THPT (lớp 12)

- Thi tốt nghiệp THPT (lớp 12)

Thứ Sáu

09/7

 

 

Thứ Bảy

10/7

 

 

Chủ Nhật

11/7

 

 

 

88