Thứ bảy, 1/5/2021, 9:31
Lượt đọc: 748

Lịch công tác từ 03/05/2021 đến 09/05/2021

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 03 tháng 5 năm 2021 đến ngày 09 tháng 5 năm 2021

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

03/5

 

 

Thứ Ba

04/5

- Kiểm tra HK2 cấp THCS:

+ 7g30: KT Toán 8, 9

+ 9g45: KT Sinh học 8, 9

- Trường tiểu học tổ chức kiểm tra học kỳ 2 theo kế hoạch.

- Kiểm tra HK2 cấp THCS:

+ 13g30: KT Toán 6, 7

+ 15g45: KT Sinh học 6, 7

Thứ Tư

05/5

 

 

Thứ Năm

06/5

- Kiểm tra HK2 cấp THCS:

+ 7g30: KT Tiếng Anh 8, 9

+ 9g15: KT Địa lý 8, 9

- 8g00: Trường MN TT7 đón Đoàn khảo sát chính thức SGD.

- 8g30: Kiểm tra BDTX các trường MN2, MN3, MN10, MN11.

- Kiểm tra HK2 cấp THCS:

+ 13g30: KT Tiếng Anh 6, 7

+ 15g15: KT Địa lý 6, 7

Thứ Sáu

07/5

- 8g00: Trường MN TT7 đón Đoàn khảo sát chính thức SGD.
- 8g30: Kiểm tra BDTX các Trường MN TT8, MN Hoa Mai, MN13, MN 14.

 

Thứ Bảy

08/5

- Kiểm tra HK2 cấp THCS:

+ 7g30: KT Hóa học 8, 9

- Hạn chót các trường THCS báo cáo công khai đối với cơ sở giáo dục trực tiếp theo link (đã gửi mail@hcm.edu.vn của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng chuyên môn).

Chủ Nhật

09/5

 

 

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164