Thứ sáu, 30/8/2019, 0:0
Lượt đọc: 1168

Lịch công tác từ 02/09/2019 đến 08/09/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ 02 tháng 9 năm 2019 đến 08 tháng 9 năm 2019

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

02/9


 

Thứ Ba

03/9

 *Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo sau: 

1. Báo cáo theo đường dẫn của Sở Giáo dục và Đào thạo TPHCM Về kiểm tra thực hiện kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường có bếp ăn bán trú, suất ăn công nghiệp năm học 2019-2020. (văn bản số 2984/GDĐT-CTTT, ngày 23/8/2019)
2. Báo cáo theo văn bản 393/GDĐT, ngày 13/6/2019.
Về triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020.
3. Báo cáo kiểm tra nội bộ năm học 2018 - 2019;
- Báo cáo gửi về: PGD&ĐT - httrang.q3@tphcm.gov.vn - 0933.929.308

 

Thứ Tư

04/9

 

- 14g00: Mời nhân viên phụ trách thư viện của các trường THCS (CL, NCL) họp tại PGD.

- Các trường MN, TH, THCS và Đơn vị trực thuộc thông báo đến Giáo viên trúng tuyển trong đợt xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 3 năm học 2019-2020, lên Phòng Giáo dục (gặp cô Dị) nhận Quyết định trúng tuyển dụng viên chức.

Thứ Năm

05/9

Nhắc lại: trường MN Hạt Đậu Nhỏ chưa gửi báo cáo nhanh đầu năm theo mẫu trên Cổng TTĐT về PGD qua email: phonggiaoducquan3@yahoo.com

Nhắc lần 7: các trường (14A, Học Viện Toàn Cầu, Quốc Tế Ngôi Sao Sáng, Phát Triển Châu Á, Hu Ray) chưa đóng tiền Cổng TTĐT vui lòng đóng gấp về Sở GDĐT (Trung tâm thông tin và CTGD). Lưu ý: nếu các đơn vị có thắc mắc liên hệ điện thoại của Trung tâm: 38291875 hoặc 0918978369 (gặp Cô Trang) (xem chi tiết trên Cổng TTĐT, mục Thông báo)

Thứ Sáu

06/9

- PGD chỉ mới nhận được mẫu Bảng tổng hợp tình hình thực hiện quyết toán năm 2018 (gồm 3 mẫu),
+ MN: 2, 3, 4A, 6, 8, 11, 13;
+ TH: NSH, KĐ, NTS, NThi, LĐC;
+ THCS: HBT, LL, KT.

Đề nghị các trường chưa nộp làm gấp để PGD tổng hợp báo cáo kịp thời cho SGD.

 

Thứ Bảy

07/9

- Hạn chót các trường THCS gửi kế hoạch năm học 2019-2020 về PGD.

- 7g20: Kính mời quý thầy cô Hội đồng bộ môn + TTCM + GV Toán (theo kế hoạch) các trường THCS dự tập huấn giải Toán trên máy tính casio fx 580 VN X tại trường Kiến Thiết.

13g20: Kính mời quý thầy cô Hội đồng bộ môn + TTCM + GV Toán (theo kế hoạch) các trường THCS dự tập huấn giải Toán trên máy tính casio fx 580 VN X tại trường Kiến Thiết.

Chủ Nhật

08/9

 

 


  

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163