Thứ hai, 7/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 348

Kính gửi các trường MN, TH, THCS (công lập) về đăng ký tham gia tập huấn đánh giá ngoài năm học 2020-2021

Đề nghị các trường báo cáo danh sách CBQL chưa tham gia tập huấn đánh giá ngoài trực tiếp theo đường link sau, hạn chót 17 giờ, 08/9/2020

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10mF8LOFudU9kABZN60nax5riSlYYLGXsHw9l6-IHqLE/edit?usp=sharing

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88