Thứ ba, 8/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 656

Kính gửi Hiệu trưởng trường TH, THCS (CL, NCL) về báo cáo học sinh tham gia đưa rước bằng xe buýt theo hình thức hợp đống có trợ giá Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Hạn chót, thứ Nam, 10/10/2019 các trường gửi báo cáo qua mail: phonggiaoducquan3@yahoo.com

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88