Thứ năm, 20/5/2021, 16:54
Lượt đọc: 176

Kính gửi các trường TH, THCS về triển khai chương trình "Sách trao tay - Cầu nối yêu thương" lần thứ 13, năm 2021

Đề nghị các trường cập nhật số lượng trực tiếp tại địa chỉ:

https://hcmedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/tdphuong_q3_hcm_edu_vn/EfheIWpnpRZPpq9impshyAIBJ8vt4aYvUWRfYjVTlkLVUg?e=Rk2cbA


Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88