Thứ tư, 9/6/2021, 9:52
Lượt đọc: 184

Kính gửi các trường TH, THCS (CL-NCL) về triển khai chương trình "Sách trao tay - Cầu nối yêu thương" năm 2021 (nhắc lại)

Đề nghị các trường khẩn trương đăng ký số lượng SGK, tập trắng và máy tính Casio tham gia chương trình trước 15g00 ngày 11/6/2021 theo đường link sau: 

https://hcmedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/tdphuong_q3_hcm_edu_vn/EfheIWpnpRZPpq9impshyAIBJ8vt4aYvUWRfYjVTlkLVUg?e=Rk2cbA 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163