Thứ tư, 26/5/2021, 10:34
Lượt đọc: 1820

Kính gửi các trường THCS về tuyển học sinh yêu thích bộ môn Tin học năm học 2021-2022

THÔNG BÁO TUYỂN HỌC SINH YÊU THÍCH TIN HỌC 

NĂM HỌC 2021-2022 

 

Nhằm chuẩn bị đội tuyển HSG môn Tin Học của Quận 3 thi HSG cấp Quận và HSG cấp Thành phố và bồi dưỡng cho HS có nhu cầu tuyển sinh lớp 10 chuyên Tin năm học 2021-2022, Ban Giáo dục STEM Quận 3 mở lớp bồi dưỡng HSG môn Tin học (Miễn phí trong thời gian hè của năm học 2020-2021. 

  • Đối tượng: HS lớp 8 lên lớp 9 yêu thích Tin học thuộc các trường tiểu học, THCS trên địa bàn Quận 3. 
  • Hình thức học trực tuyến thông qua hệ thống Google Classroom. 
  • Thời gian:  
  • Đăng ký đến hết ngày 31/05/2021. 
  • Thời gian bắt đầu học: dự kiến từ ngày 01/06/2021. 
  • Số buổi học 2 buổi / Tuần. 

Lưu ý:  

  • Học sinh sẽ nhận mã lớp và lịch học cụ thể thông qua email đã đăng ký

Link đăng ký: https://forms.gle/dmiXsbEZ83KupDe76  

  • Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ thầy Phạm Ngọc Quang, Phó trưởng ban giáo dục STEM Q3, email: pnquang.hbtq3@hcm.edu.vn  

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88