Thứ sáu, 17/9/2021, 15:1
Lượt đọc: 544

Kính gửi Thầy Cô công văn số 441/GDĐT-TH ngày 16/9/2021 của Phòng về lưu ý tổ chức dạy học giai đoạn ứng phó dịch Covid-19, kèm theo công văn 2527 của SGD, công văn 3969 của Bộ GDĐT và các phụ lục của công văn 3969.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88