Thứ tư, 6/1/2021, 10:48
Lượt đọc: 246

Kính gửi các trường tiểu học mẫu thống kê học kỳ 1 năm học 2020-2021

Đề nghị các trường báo cáo trước 15/01/2021 trực tiếp theo link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BR-45NRRup3QHnGvkOVa4HeV3JlTr3bWLafXMvHWBw0/edit#gid=1006479184

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88