Thứ năm, 10/6/2021, 13:45
Lượt đọc: 362

Kính gửi các trường về nộp kế hoạch kiểm tra nội bộ và báo cáo kết quả thực hiện việc kiểm tra năm học 2020-2021

Đề nghị các đơn vị gửi kế hoạch kiểm tra nội bộ và báo cáo kết quả thực hiện việc kiểm tra (gửi file scan, người nhận thầy Hồng Thanh Trang, email: httrang.q3@hcm.edu.vn) và cập nhật lại danh sách người phụ trách mảng kiểm tra tại đơn vị theo link sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wDRvXSD5kNEIPEO74ZfpXVNpzDtRmeSP/edit#gid=1404704656

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88