Thứ tư, 5/5/2021, 20:2
Lượt đọc: 270

Kính gửi các trường về kết luận và chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Giao ban chuyên môn lần 2, năm học 2020-2021 và Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn Quốc tế giai đoạn 2021-2030"

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163