Chủ nhật, 25/4/2021, 11:22
Lượt đọc: 876

Kính gửi các trường MN, TH, THCS (CL, NCL), nhóm - lớp ĐLTT về cập nhật dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu của Sở GDĐT.

Đề nghị các trường cập nhật thông tin dữ liệu theo công văn số 1188 tại địa chỉ: https://dulieu.hcm.edu.vn và file hướng dẫn đính kèm của SGD trước 18/5/2021.
Ghi chú:
- Các trường mầm non, nhóm - lớp ĐLTT liên hệ liên hệ Cô Lan để biết mật khẩu đăng nhập.
- Các trường tiểu học liên hệ liên hệ Thầy Bình để biết mật khẩu đăng nhập.

- Các trường THCS sử dụng mật khẩu ở trang quanly.hcm.edu.vn để đăng nhập.

- Bản đồ Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh: http://gis.hcm.edu.vn

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87