Thứ sáu, 14/8/2020, 0:0
Lượt đọc: 300

Kính gửi các trường về thực hiện cuộc vận động "Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn năm học 2019-2020; ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" thành phố và ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi mua lũ.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88