Thứ ba, 19/2/2019, 0:0
Lượt đọc: 1057

Kính gửi các trường về kế hoạch tham gia các hoạt động của Lễ hội áo dài thành phố năm 2019

Ghi chú: các đơn vị tham gia mục 3. Cuộc thi "Ảnh đẹp Áo dài online" trực tiếp về Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 3 qua email: hoilhpnquan3@gmail.com, hạn chót 04/3/2019

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88