Thứ bảy, 26/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 544

Kính gửi các trường về hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ sở hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm học 2020 - 2021

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88