Thứ năm, 27/9/2018, 0:0
Lượt đọc: 968

Kính gửi các trường về hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm học 2018 - 2019

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88