Thứ ba, 11/9/2018, 0:0
Lượt đọc: 935

Kính gửi các trường MN, TiH, THCS và các đơn vị trực thuộc Hướng dẫn của Ban Dân vận QU. Q3 về bình chọn, biểu dương điển hình "Dân vận khéo" năm 2018.

Các trường gửi GẤP hồ sơ đề nghị được khen thưởng, biểu dương cấp Quận về Ban Dân vận QU. Q3 (cụ thể xem nội dung hướng dẫn). Mỗi trường đề nghị tối đa 04 cá nhân gửi về PGD cho Thầy Phương, hạn chót 13/9/2018.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88