Thứ tư, 6/10/2021, 16:6
Lượt đọc: 463

Kính gửi các trường hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chưc1, viên chức; xây dựng và thực hiện qui chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ cở hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm học 2021-2022

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163