Thứ sáu, 11/1/2019, 0:0
Lượt đọc: 1020

Hướng dẫn tuyên dương CBCC-VC trẻ giỏi, thân thiện 2018

3. Tiêu chuẩn được công nhận danh hiệu:

Cá nhân được xét công nhận danh hiệu phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

3.1 Tiêu chuẩn chung

Phải đạt đồng thời 04 tiêu chuẩn sau:

- Có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt;

- Có sáng kiến, mô hình hay hoặc giải pháp cải tiến quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn đã được ứng dụng hoặc có thành tích nổi trội trong công tác phối hợp với đồng nghiệp và các đơn vị, thân thiện trong tiếp dân, được cấp ủy và thủ trưởng đơn vị công nhận.

- Có uy tín đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị; được sự tín nhiệm và đánh giá tốt của lãnh đạo đơn vị, đồng nghiệp và quần chúng nhân dân; không có đơn thư tố cáo.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ không chuyên trách: phân loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017 trở lên; Đối với đoàn viên: phân loại Xuất sắc nhiệm vụ năm 2017; Đối với đảng viên: phân loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017 trở lên.

3.2 Tiêu chuẩn ưu tiên

Đạt 01 trong 04 tiêu chuẩn sau:

- Là gương điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2018 do cơ quan, đơn vị hoặc cơ quan cấp trên bình chọn.

- Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm 2017.

- Được trao tặng Giấy khen, Bằng khen các cấp về thực hiện công tác chuyên môn trong năm 2017 - 2018.


Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88