Thứ sáu, 11/12/2020, 0:0
Lượt đọc: 359

Kính gửi các trường MN, TH, THCS và đơn vị trực thuộc mẫu báo cáo thống kê trình độ CBQL, GV năm học 2020-2021

Đề nghị các trường thực hiện thống kê và gửi về Trường Bồi dưỡng Giáo dục hạn chót 30/12/2020.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87